Oferta Biura Rachunkowego Passa

Obsługa księgowa

Księgowość dla firm:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • ewidencja rejestrów dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, sprawozdań finansowych, wniosków kredytowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,

Obsługę kadr:

 • zakładanie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie deklaracji do ZUS i PFRON,
 • rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • sporządzanie obowiązkowych rozliczeń do urzędu skarbowego.