Oferta Biura Rachunkowego Passa

Rachunkowość on-line

Wszystkie usługi oferowane przez nasze biuro dotyczą firm działających bez względu na lokalizacje.

Podstawową zaletą usługi jest to, że klient poza powierzeniem nam prowadzenia ksiąg rachunkowych, czy też ksiąg podatkowych uzyskuje dostęp do platformy internetowej, gdzie można m.in.:

  • samodzielnie prowadzić raporty kasowe,
  • ewidencjonować na bieżąco faktury zakupu (przekazywane potem do zaksięgowania do biura),
  • wystawiać własne faktury sprzedaży,
  • robić przelewy bankowe – wysyłane elektronicznie z naszego systemu w oparciu o zaksięgowane dokumenty,
  • prowadzić bieżące preliminarze płatności pozwalające ocenić codzienny stan zobowiązań czy należności, zaplanować wydatki,
  • przygotowywać masowe wezwania do zapłaty, noty odsetkowe, ponaglenia do zapłaty,
  • samodzielnie prowadzić analizy kosztów i przychodów,
  • i wiele innych…

Te i inne działania wykonywane są często samodzielnie przez klienta równolegle do prowadzania ksiąg przez biuro rachunkowe, w naszej usłudze mogą być wykonywane również samodzielnie, ale bezpośrednio na podstawie ksiąg rachunkowych i w systemie prowadzonym przez biuro rachunkowe.

W takim rozwiązaniu klient pomimo powierzenia prowadzenia ksiąg poza własną siedzibą ma do nich dostęp w czasie rzeczywistym identycznie jak w sytuacji kiedy miałby własną księgowość, oraz jednocześnie biuro wykorzystuje pracę klienta do prowadzanie ksiąg, nadzorując prace administracyjne wykonywane przez pracowników klienta.

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, iż współpraca na jednej wspólnej bazie nie tylko prowadzi do zasadniczych oszczędności związanych z wyceną usługi, ale również zdecydowanie poprawia sposób komunikacji z biurem oraz ułatwia pracę wewnątrz jednostki.